ELBIL LADING I NORGE

Elbil er kommet for å bli. Det er i begynnelsen av 2018 over 130.000 rene elbiler på veiene i Norge. I løpet av 2-3 år vil dette øke til 400.000 rene elbiler. I tillegg kommer et betydelig antall ladbare hybrider.

Dette vil kreve en kraftig utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare biler. Foruten å kunne lade på spesielle hurtiglade-stasjoner vil de aller fleste også ønske å lade overalt hvor elbilen står parkert i noen timer: 

  • Hjemme

  • I borettslaget eller sameiet

  • På arbeidsplassen

  • I parkeringshus

  • I hotellgarasjen

  • På kjøpesenteret

Ladeinfrastrukturen er i dag mangelfullt utbygget for å dekke dagens behov. Hvis du er eier eller forvalter av næringsbygg, parkeringshus eller hotellgarasje, hvis du sitter i styret i borettslaget eller i sameierforeningen er det på høy tid å planlegge for fremtidens behov.

Til bloggen:

Les mer om tema elbil og elbillading i vår blogg og i vår e-bok: Hvordan satse på elbillading i næringsbygg

Linker:
Elbil og elbillading    
Hvordan satse på elbillading i næringsbygg   

Sjekk ut her hvordan Energiplan kan hjelpe     

EnergiPlan tilbyr et smart konsept, med innovative og unike ladeløsninger for Elbil til næringsbygg, boligselskaper, kjøpesentra og privatmarkedet.  Vi er produkt- og utstyrsuavhengig leverandør av vil til enhver tid kunne tilby optimale og skalerbare ladeløsninger for Elbil.  EnergiPlan kan – også – drifte og administrere de fleste typer ladebokser, så lenge disse oppfyller de forskrifter som er gjeldende innen NEK400 og den Europeiske standard som trer i kraft i 2018.  Det være seg laststyring, GDPR, Sikkerhet innen programvareteknologi, godkjent fakturerings- og betalings utstyr mm.

EnergiPlan leverer også Semi-hurtige flexiladestasjoner som bruker Type 2 kontakt / Modus 3 med ladekapasitet (ladefart) fra 7,2 kWh som er den Europeiske standard som også utstyres i dagens 2018 modeller, eksempelvis Nissan Leaf, VW Golf, KIA, Jaguar I-PACE etc.

Ønsker du å bli kontaktet for mer informasjon og eventuelt et uforpliktende løsningsforslag?

Kontakt oss her

EnergiPlan tilbyr et smart konsept, med innovative og unike ladeløsninger for Elbil til næringsbygg, boligselskaper, kjøpesentra og privatmarkedet.  Vi er produkt- og utstyrsuavhengig leverandør av vil til enhver tid kunne tilby optimale og skalerbare ladeløsninger for Elbil.  EnergiPlan kan – også – drifte og administrere de fleste typer ladebokser, så lenge disse oppfyller de forskrifter som er gjeldende innen NEK400 og den Europeiske standard som trer i kraft i 2018.  Det være seg laststyring, GDPR, Sikkerhet innen programvareteknologi, godkjent fakturerings- og betalings utstyr mm.

EnergiPlan leverer også Semi-hurtige flexiladestasjoner som bruker Type 2 kontakt / Modus 3 med ladekapasitet (ladefart) fra 7,2 kWh som er den Europeiske standard som også utstyres i dagens 2018 modeller, eksempelvis Nissan Leaf, VW Golf, KIA, Jaguar I-PACE etc.

Ønsker du å bli kontaktet for mer informasjon og eventuelt et uforpliktende løsningsforslag?

Kontakt oss her  Elbil lader