Energistyring

 

 

Som Energiplan-kunde får du tilgang til vårt avanserte web-baserte system for full oversikt og monitorering av ditt energiforbruk.

Vi henter alle timeverdier for alle dine anlegg/strømmålere og du kan via dashboardet se status på ditt forbruk akkurat nå.

Analysèr samlet forbruk f.eks. de siste 3 år eller se på ett, spesielt anlegg hvordan forbruket har utviklet seg sammenlignet med temperaturene i den samme perioden.

Her får du full oversikt – grafisk eller i tabell:

  • Forbruksoversikt i valgfrie perioder

  • Spotpriser på timesnivå i forhold til forbruk

  • Temperaturer

  • Prognoser

  • Sammenlikning av perioder

  • Effektrapporter

  • Effekttopper gjennom måneden.

  • Økonomioversikter

  • Egendefinerte rapporter

Vi henter data fra alle aktuelle kilder som ELHUB (fra høsten 2017), KIS-system, Nordpool Spot, værstasjoner, AMS (Smarte målere – fra 2017), og vi kan hente inn og kombinere data fra solenergiproduksjon og alternative energikilder som fjernvarme og gass.

Les gjerne mer om energistyring i vår blogg.

TIL BLOGGINNLEGG MED TEMA ENERGISTYRING